Ndonjëherë ndërtesat dhe strukturat e vjetra duhet të shkatërrohen për t’iu liruar rrugë projekteve të reja të ndërtimit.

Por disa prishje të kontrolluara nuk shkojnë gjithmonë siç është planifikuar.

Më poshtë keni 5 momente të shkatërrimeve që kanë shkuar keq.