Instituti Albanologjik i Prishtinës para disa ditësh shënoi 50-vjetorin e rithemelimit.
Për këtë aktivitet, por edhe për punën dhe projektet e këtij instituti flet Lulëzim Lajçi, sekretar shkencor.