Nëse në letërsinë bashkëkohore shqipe, e cila u krijua në Kosovë, kishim një libër poetik që e kapërcente dhimbjen për humbjen e të birit, siç është “Lum Lumi” i Ali Podrimjes, sot, letërsia shqipe që krijohet në Shqipëri, e ka një model po kaq të arrirë, librin poetik “Bibulz” të Erenestina Halilit.

Nga Meliza Krasniqi

Për Erenestina Halilin ky vit qe vit jo vetëm i dhimbjes, por edhe i shpërthimit në krijimtari letrare dhe i përkushtimin në dy fusha të saj ku ajo e ndien veten më mirë:  në dramë dhe poezi. Duke qenë njohëse e mirë e dramës, muaj më parë doli me bibliogr