Ditën e parë e krijova shkrimin dhe heshtjen
Lexova ikjen dhe mërgimin e shenjave
Ditën e dyte i thashë tri lutje dashurisë
dhe njeriut të pikëlluar
Ditën e tretë erdhi një shenjë dhe vetëm tri pika shiu natën
Ditën e katërt rrëfeva tregimet e malësorit për kohën kur ka dalë ujku nga molla e Adamit
Diten e pestë ajo iku me një dritë në parakalim
Ditën e gjashtë një njeri i kërrusur po i mblidhte në rrugë letrat e poeteve për dashurinë
Ditën e shtatë thjeshtë e bëra magjinë e fundit për Even dhe ika larg ku djalli bëne vezë , ndoshta në balada .