Impresum

Impresum:

Gazeta Observer është platformë multimediale që përqëllim kryesor ka informimin e drejtë, të paanshëm dhe të shpejtë, duke vënë profesionalizmin në rend të parë.

Themeluese:
Donika Dabishevci
[email protected]

Kryeredaktor:
Valon Krasniqi
[email protected]

tel: +381 38 244 951

Rr.Zagrebi, H 23, Nr.8, Prishtinë 10000 Kosovë