Grimi është shumë i rëndësishëm për gratë, pasi ai është bërë domosdoshmëri. Por ju nuk keni pse shkoni gjithmonë te një profesionist. Ju mjaftojnë disa këshilla të thjeshta që ju mësojnë mënyrat e duhura për ta bërë grimin. Shikojini ilustrimet me kujdes dhe pastaj do ta keni më të lehtë.