Me një traditë 33 vjeçare dhe me teknologji të avancuar, NTP “Fatlumi” është një kompani  lidere në fushën e përpunimit të llamarinës.

Duke ofruar profile, fasada dhe mbulesa dekorative, ulluqe, elemente izoluese, panele për kulme, gypa dhe detaje tjera të shumta  të formave të ndryshme, “Fatlumi” pasi ka shtrirë veprimtarinë në gjithë Kosovën, tashmë synon tregun rajonal dhe evropian.

Për më shumë ndiqeni videon: