Me gjithë krizën politike, me të cilën u përball vendi, trendi i rritjes ekonomike është ngritur, thonë analizat e Bankës Botërore.

Pritjet e këtij institucioni janë që nga 3.6, sa ka qenë vitin e kaluar, rritje të ketë deri në 4.4%.

Ndikimin më të madh në rritjen ekonomike e kanë pasur eksporti i shërbimeve, i përcjellë nga investimet dhe konsumi.

Ky institucion ndërkombëtar ka paraparë zhvillime pozitive edhe në dy vjetët e ardhshëm, deri në 4.8%.

Por, për t’i mbajtur këto shifra pozitive si Kosova ashtu edhe i gjithë Ballkani Perëndimor duhet të kujdesen nga disa faktorë.

Banka Botërore thotë se 2.030 vende të reja të punës janë krijuar në rajon për 12 muaj, kryesisht në sektorin privat.

Të dhënat e prezantuara flasin për rritje të deficitit fiskal, për shkak të ekzekutimit më të shpejtë të projekteve kapitale dhe rritjes së transfereve sociale, siç janë veteranët dhe pensionet.