Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve ka ndarë 315 mijë euro për financimin e subjekteve politike për mbështetjen e punës dhe aktiviteteve të secilit deputet nga fondi për periudhën nga 1 shkurti 2020 deri më 29 shkur 2020.