Përralla e përzgjedhur për ditën e sotme është ‘Leckamanja’

Ndiqeni videon në vazhdim:

https://www.youtube.com/watch?v=6Gn83CoqozY