Në fillim ata erdhën për socialistët dhe unë nuk fola
nuk fola, sepse unë vetë nuk isha socialist
Atëherë ata erdhën për çifutët e unë përsëri nuk fola
nuk fola, sepse unë vetë nuk isha çifut
Më vonë ata erdhën për sindikalistët dhe unë përsëri nuk fola
nuk fola, sepse unë vetë nuk isha sindikalist
Pastaj ata erdhën për katolikët dhe unë përsëri nuk u ndjeva
nuk fola, sepse unë vetë isha protestant
Më në fund ata erdhën për mua
por atëherë nuk kishte mbetur askush të fliste…