Gjykata Themelore në Prishtinë lidhur me kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit Z.K, për shkak të veprës penale Krime lufte kundër popullatës civile, ka marrë aktvendim dhe të pandehurit Z.K i ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji.