Duhet mirë të siguroheni që nuk po e dorëzoni iPhone-n te fëmija juaj, nëse është problematik.

Një djalë dyvjeçar në Shangai, thuhet se mbylli iPhone X e mamasë së tij duke futur në mënyrë të përsëritur kodkalimin e gabuar, duke bërë që iPhone të mbyllet për 48 vjet.

Nëna tha se djali i saj ia mori telefonin që ta përdorte për të parë ‘video arsimore’. Por, kur ajo u kthye në shtëpi kishte parë që fjalëkalimi ishte shtypur shumë herë, gjë që u mbyll për 25 milionë minuta.

Një teknik në një pike postare në Shangai, tha se kishte parë telefonat të mbyllur për 80 vjet, si pasoj e shtypjes gabim të kodkalimin.