Përralla e radhës e përzgjedhur është ‘Pema krenare’

Ndiqeni videon:

https://www.youtube.com/watch?v=PAYloPJptaA