Përralla e radhës e përzgjedhur për sot është ‘Princi dhe sirena’

Ndiqeni videon:

https://www.youtube.com/watch?v=reSuvEmsP-M