Një vend shumë i bukur

një vend me gjelbrime

është dhe do të mbetet

gjithmon vendlindja ime.

 

Jetoj në Prizren

në vendlindjen time

që është një vend i shrenjtë

dhe me shumë kuptime.

– poezi nga Herolinda Laqaj