Çfarë mendojnë qytetarët ? -A do të bëhët mirë apo jo, në Kosovë ?

Ndiqni përgjigjet e tyre: