Teshtima është mënyra me të cilën trupi ynë mban pastër sinuset dhe gavrën e hundës. Mirëpo, ekzistojnë edhe situata të tjera të cilat bëhen shkak i teshtitjes si për shembull kur shikojmë në drejtim të diellit apo në drejtim të ndonjë drite apo arome të fuqishme.

Por disa ekspertë e vënë theksin edhe diku tjetër, sipas tyre disa njerëz kur teshtinë mendojnë për seks. Në raste te tjera teshtima lidhet me të ftohtin se dhe me mendimet apo emocionet shqetësuese.