Këto ditë ka dalur nga shtypi libri “Vëzhgime leksiko-frazeologjike në të folmet e Rrafshit të Dukagjinit” i dr. Naim Berishës.

Libri sjell një korpus të rëndësishëm të leksikut dhe frazeologjisë nga një areal i studiuar mirë në rrafshin dialektologjik edhe nga gjuhëtarë të tjerë, porse leksiku i këtyre trevave tani është marrë në një shqyrtim më të plotë e më të detajuar, më tërësor.

Për më tepër flet autori Naim Berisha: